Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır.


İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasına dair ve Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için firmamız personeli ve tüm ilgili tarafların sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uyumlu olarak yürütülmesi ve uyulması sağlanacaktır.

Tedarikçi ve taşeronları ile ilişkilerimizi, bu firmaların Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini gözönünde bulundurarak yönetilmesi sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı taahhüt ederiz.

 

GGTEK GELİŞMİŞ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARGE SANAYİ VE TİC. A.Ş.

 © 2016-2019 GGTEK Gelişmiş Güvenlik Sistemleri - Tüm Hakları Saklıdır.