Loading...

RFID Silah Takibi

Ülke savunmasında oldukça önemli olan anlık ve doğru bilgi için, GGTEK tarafından geliştirilen ve üretilebilecek olan tag veya etiketler, silah ve kullanılan diğer askeri envanterin kimliklendirilmesini ve hareket döngülerinin izlenebilmesini sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir.

Daha doğru, otomize kontrol ve envanter takibi için özel ekipmanlar ile kullanıcılarla otomatik olarak eşleştirilebilir.

Silahlara sonradan veya üretim aşamasında yerleştirilebilen RFID etiketler/tagler kullanılarak silahların takipleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Silahları teslim alan personellerin üniformalarında, botlarında ve silahların üzerinde bulunan RFID etiketlerden alınan bilgiler veri tabanına kaydedilerek eşleştirilebilmekte ve silahların teslim edildiği kişiler kolaylıkla teyit edilebilmektedir.

Güvenlik güçlerine ait silahların nakliye ve teslim süreçleri, merkezî olarak da tespit ve takip edilebilir.

RFID etiketler/tagler, yazılım sistemlerine entegre RFID okuyucular ile birlikte daha verimli güvenlik işlemlerini sağlamak için kalıcı silah takip kayıtlarının yanı sıra bakım kayıtlarını da tutabilmektedir.
Daha Fazla Bilgi